MULTIKANÁLOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM

Připravujeme projekt, kterým Praha plánuje revolučně změnit systém dopravního odbavení na území hlavního města Prahy, a také na území pokrytém systémem společného Integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Jedná se o tzv. Multikanálový odbavovací systém (MOS).

MOS má v roce 2018 plně nahradit současný koncepčně zastaralý Dopravně odbavovací systém (DOS), a ve svém cílovém stavu umožní mnohem komfortnější a modernější způsob používání hromadné dopravy nejdříve v Praze a posléze v celém Středočeském kraji.

Pro koncové uživatele bude jistě nejzajímavější, že MOS, vedle Lítačky, umožní i použití dalších uživatelsky komfortních nosičů elektronických jízdenek, kterými budou třeba platební karta či nositelná elektronika (tzv. wearables). Časové i jednorázové jízdenky bude možné snadno a rychle nakupovat či spravovat prostřednictvím mobilní aplikace. Kompletní migrací odbavovacího systému do on-line režimu také dojde k eliminaci nepopulárních validátorů.

A jedním z největších přínosů nového systému pro návštěvníky Prahy, ale i její obyvatele, kteří hromadnou dopravu využívají nepravidelně, by měl být tzv. tap-in/tap-out systém. V případě implementace tohoto systému, cestující nebude muset znát tarify, ani dopředu vědět, jak dlouho a kolikrát za den bude jezdit hromadnou dopravou. Zkrátka v každém dopravním prostředku přiloží svou platební kartu ke čtečce a cestuje podle své potřeby. Na konci dne mu pak MOS vypočítá cenu jízdenky zpětně, podle toho, kolik opravdu projezdil. A to vždy nejnižší možnou částku podle skutečného využití hromadné dopravy, ať už to bude standardní nebo prodloužená jízdenka, či zvýhodněné celodenní jízdné.

Jedná se o rozsáhlý projekt, který vyžaduje úzkou spolupráci několika subjektů, proto i do Projektového týmu MOS jsou nominováni zástupci společností Operátor ICT, ROPID a DPP. Hotový prováděcí projekt má být odevzdán nejpozději do 31. 5. 2017, a má sloužit jako kompletní podklad pro zahájení realizace projektu.