Datová platforma

Chytré lavičky

Chytré kompresní koše

Chytrý svoz odpadu

Chytré parkování

Chytrá voda

Interiérová navigace

pro Škodův palác

Chytrý odpovídač

SMART CITIES

Koncept Smart Cities inovativně implementuje moderní komunikační a digitální technologie do života Pražanů a návštěvníků hlavního města. Za jejich aktivního zapojení přispívá k lepšímu fungování infrastruktury, technologií a služeb v klíčových oblastech – mimo jiné v dopravě, provozu budov města, energetické náročnosti či komunikaci s občany. Cílem jednotlivých projektů je zlepšit kvalitu života v Praze, optimalizovat a zefektivnit procesy v řízení města, zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost metropole a zajistit udržitelnost jejího rozvoje.

Kdo koncept Smart Cities v Praze realizuje?

Magistrát hlavního města Prahy zřídil pro koordinaci a realizaci strategických projektů konceptu Smart Cities a jejich propagaci Projektovou kancelář Smart City, která je součástí společnosti Operátor ICT. Z pověření vyplývají následující aktivity:

Výběr a příprava projektů Smart City

 • Sběr podnětů od občanů, pražských a městských firem, městských částí a odborů magistrátu, z projektu Lepší města a z webu www.smartprague.eu
 • Dopracování perspektivních podnětů do projektových záměrů
 • Nastavení procesu výběru projektových záměrů, které budou předloženy poradním orgánům Rady magistrátu (Komise rady hl. m. Prahy pro Smart Cities a Výbor zastupitelstva hl. m. Prahy pro rozvoj Smart Cities) a dále do procesu schvalování projektů
 • Spolupráce s magistrátem na administraci grantů a dotačních titulů z oblasti Smart City pro městské části
 • Zkoumání možností financování projektů z katalogu mimo rozpočet hlavního města.

Realizace projektů Smart Cities

 • Dopracování projektové dokumentace a její předložení Zastupitelstvu a Radě
 • Řízení projektů podle standardních metodik řízení, aby byly dokončeny v plánovaném čase, kvalitě, rozsahu a rozpočtu
 • Řízení rizik a změn, vč. schvalování případných odchylek
 • Zajištění odborné implementace u projektů, které spadají do předmětu činnosti Operátora ICT
 • Řízení a integrace datové báze všech projektů Smart Cities na principech „open data“ a „big data“
 • Pravidelné informování Rady o postupu prací na projektech
 • Reportování Výboru zastupitelstva pro Smart Cities o činnosti projektové kanceláře.

S kým jsme připraveni spolupracovat?

Chceme mít dostatečný rozhled při implementaci řešení v oblasti Smart Cities na území hl. m. Prahy. V zájmu maximální transparentnosti společnosti Operátor ICT jsme proto otevřeni k jednání se všemi organizacemi a firmami z níže uvedených oblastí, které se moderními technologiemi zabývají nebo je v rámci svých aktivit využívají.

 • Informatika a ICT
 • Energetika
 • Doprava
 • Odpadové hospodářství
 • Start-upy
 • Bankovnictví
 • Bezpečnost
 • Zdravotnictví
 • Stavebnictví
 • Životní prostředí
 • Urbanizmus
 • Geografie
 • Státní správa
 • Samospráva
 • Konference
 • Vysoké školství (ČVUT, ČZU, UK)
 • Partnerská Smart City uskupení