VEDENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

 

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva, pověřený řízením úseku Generálního ředitele a úseku Strategického rozvoje

Bc. Petra Burdová místopředsedkyně představenstva, pověřena řízením úseku Provoz ICT

Ing. Václav Strnadčlen představenstva, pověřen řízením úseku Vývoje SW

Ing. Luděk Šteffel – člen představenstva, pověřen řízením úseku Řízení vztahů k MČ a evropských fondů

Ing. Vladimír Zadina – člen představenstva, pověřen řízením úseku Smart City, věda, výzkum, inovace

 

DOZORČÍ RADA

 

Radomír Nepilpředseda dozorčí rady

Tomáš Jílek člen dozorčí rady

Ing. Ondřej Prokop člen dozorčí rady

Ing. Petr Šlegrčlen dozorčí rady

Ing. Jiří Vohlídal, Ph.D. – člen dozorčí rady

 

Etický kodex Operátora ICT

Odměny členů představenstva orgánů a společnosti