Životopis* (nejlépe v PDF)

Další přílohy (nejlépe v PDF)

 *Uděluji společnosti Operátor ICT, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů

 Souhlasím, aby mne zástupce společnosti Operátor ICT, a.s. kontaktoval s nabídkou jiné vhodné pozice.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi na https://operatorict.cz/osobni-udaje/