CHYTRÝ SVOZ ODPADU

Svozové trasy odpadových nádob budou optimalizovány pomocí speciální aplikace na jejich inteligentní plánování. Umožní to senzory umístěné přímo v koších propojené online s aplikací.

Benefity

  • optimalizace nákladů na svoz odpadu
  • snížení zátěže na životní prostředí
  • zvýšení komfortu na silnicích

Během půlročního pilotního provozu půjde o 60 – 80 čidel instalovaných do kontejnerů na odpad (např. sklo, plasty a jiné typy tříděného odpadu). Po skončení pilotu se vyhodnotí reálné přínosy technologie a bude rozhodnuto o dalším rozšíření či úpravách.