FREE WI-FI PRAHA

Wi-Fi spoty pro ZOO Praha a Botanickou zahradu

  • Pro návštěvníky zoologické i botanické zahrady v Praze – Troji je plánováno kvalitní připojení k Wi-Fi síti.
  • Vzhledem k terénnímu profilu, zastavěnosti a vegetaci by mělo být připojení garantováno v nejvíc exponovaných místech – zejména v okolí restaurací, hlavních expozic a vstupů.
  • Díky lokální síti bude například možné upozorňovat návštěvníky na jednotlivé aktivity – jako je třeba krmení zvířat v konkrétním pavilonu.
  • Spuštění plánujeme v hlavní sezóně 2017.

Wi-Fi spoty pro oblíbená místa a parky

    • V současné době jsou uvažované lokality: Pražská náplavka (Rašínovo nábřeží), Petřínská lanovka, park Stromovka a Letná.
    • Realizace je s ohledem na specifika těchto lokalit náročnější. Obtížnost spočívá v nutnosti zajištění souladu s legislativními normami a předpisy specifickými pro tyto oblasti.
    • Probíhá příprava studie realizovatelnosti, jejíž výstupy citlivě posoudí MHMP dle očekáváných přínosů pro občany a s ohledem na nákladovost projektu.

V případě schválení realizace by Wi-Fi připojení v těchto lokalitách mohlo být k dispozici na počátku roku 2018.