Ing. JAN LADIN

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA, ředitel Úseku provozu ICT

„Žijeme ve světě informačních technologií, které mají stovky proměnných. Na jedné straně velmi pomáhají a na druhé straně nás stejnou měrou oslabují. Každý proces, který se stane automatickým, za chvíli zapomenete. Poprvé si to uvědomíte, když přestanete používat řadicí páku ve voze, a když se k ní po čase vrátíte, potřebujete si vzpomenout, jak se vůbec řadí. Takovým novým automatickým zvykem je pro mě PID Lítačka. Pohodlnost spojení mobilní aplikace a pražské veřejné dopravy mě doslova pohltila. Už mi chybí jenom hodnocení jízdy, včasnost a nahlášení problému. Pevně věřím, že převzetí provozu informačních technologií do městské společnosti bude jasným důkazem toho, že je nutné mít znalosti automatů u sebe. Pokud budeme pokračovat ve stávajícím úsilí, potom právě možnost řízení a zavádění změn se stane největší výhodou a konkurenceschopností Prahy samotné.“

ŽIVOTOPIS

Titul Ing. získal na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, který je již několik desetiletí zaměřen na tvorbu velkých stavebních celků, jako jsou elektrárny a přehrady, pomocí informačních technologií včetně zaměření na ekonomiku.

Do OICT nastoupil na pozici ředitele Úseku provozu v roce 2019 a v současné době je zároveň i členem představenstva.

V pracovním procesu je od roku 1993, ale na hlavní pracovní poměr nastoupil až v roce 2002 do centrály společnosti Kaufland. Zde měl příležitost psát diplomovou práci na téma Outsourcing v době, kdy tento termín nebyl příliš známý. Po státnicích se stal 2. 2. 2004 úředníkem, kterým zůstal až do roku 2019. Je profesionálním úředníkem, který však nikdy nešel cestou pracovního stolu a židle. Více k jednotlivým zkušenostem najdete na LinkedIn účtu.

Hovoří anglicky (B2), německy (B1) a rusky (A2).

Kontakt: