JUDr. MATEJ ŠANDOR, Ph.D.

MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, ředitel Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu

„Celosvětově známý koncept Smart City napomáhá Praze vytvářet její úspěšnou budoucnost. Jsou to právě chytrá řešení, která přibližují Prahu ještě víc jejím obyvatelům a vedou k zajištění efektivnější a ekologičtější veřejné správy například rozvojem v oblasti digitalizace, emobility nebo chytrých budov.“

ŽIVOTOPIS

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (JUDr). Na stejné univerzitě rovněž vystudoval obor Evropská studia (Bc.). Následně úspěšně ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ph.D.).

Do Operátora ICT nastoupil na pozici ředitele Úseku projektového řízení a fondů v říjnu 2019. V květnu 2020 byl zvolen místopředsedou představenstva společnosti. V OICT se kromě řízení společnosti zaměřuje na agendu Smart City a projektové řízení velkých IT projektů. Kromě Operátora ICT působil nebo působí také v dozorčích orgánech dalších společností (Pražská energetika, SNEO, a. s.). Předtím pracoval na různých manažerských pozicích, např. v Českomoravské záruční a rozvojové bance nebo v České televizi. Oblastí IT a eGovernmentu se zabýval mimo OICT i v rámci svého působení na České poště. Část své kariéry se věnoval taktéž právní oblasti a poradenství.

Mluví plynně anglicky (C1) a v základním rozsahu se dorozumí rusky (A1) a francouzsky (A1).

Kontakt: