Městská společnost Operátor ICT spouští etickou linku

Praha 16. prosince – společnost Operátor ICT (OICT) dnes spustila etickou linku. Jde o zabezpečený komunikační kanál pro hlášení protiprávního jednání, který slouží k ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů), na etickou linku se ale mohou obrátit zaměstnanci i v případě obtěžování či šikany na pracovišti. Podání skrze etickou linku se automaticky anonymizují.

Transparentnost je jedním ze základních pilířů společnosti OICT, a tak je zcela zásadní poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se doví při výkonu svého povolání nebo v souvislosti s ním. Jde například o oblast veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz, ochrany životního prostředí a podobně. Jako neméně zásadní vidíme i ochranu zdravých pracovních vztahů v rámci společnosti.

Etická linka je otevřená pro naše zaměstnance, partnery, ale i pro veřejnost. „Etickou linku můžete využít při podezření na spáchání trestného činu či přestupku ze strany naší společnosti, porušení interních zásad a postupů, podezření z porušení ochrany osobních údajů a bezpečnosti počítačových sítí, ale i například při šikaně, obtěžování a diskriminaci na pracovišti,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel OICT.

„Vážíme si spolupráce se všemi našimi partnery i práce našich zaměstnanců, a proto věříme, že etická linka umožní bezpečné řešení potenciálních problémů a povede k větší otevřenosti a transparentnosti naší společnosti. Přijde mi také důležité zdůraznit, že jde o nástroj anonymní a neukládají se v něm žádné informace o totožnosti oznamovatele,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT.

Portál etické linky je ode dnešního dne dostupný na našem webu: https://operatorict.cz/otevrena-spolecnost/