Multikanálový odbavovací systém

V roce 2018 byl spuštěn nový systém dopravního odbavení pro Prahu a Středočeský kraj v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Systém byl na začátku roku úspěšně převeden do plného rutinního provozu. Byla tak dokončena hlavní etapa transformace systému odbavení v PID.

Operátor ICT, a. s. v roce 2019 bude nadále pracovat na zlepšování tohoto systému a přinášení nových funkcionalit tak aby cestování v rámci PID bylo ještě jednodušší a pohodlnější a propojenější. Jako hlavní prioritu vnímáme zejména celospolečenský zájem využívat mobilní telefon jakožto platební, identifikační a navigační nástroj na denní bázi. Většina rozvoje systému tedy směřuje do mobilní platformy – do aplikace PID Lítačka. Postupem roku 2019 bude mobilní aplikace obohacena o informace o časových kuponech cestujícího, dále pak možnost se samostatně prokazovat k časovému kuponu, tedy využívat mobilní aplikaci jakožto jeden z dalších identifikátorů a zcela tak odstranit nutnost používat plastovou kartu, nebo také přenesení kompletní funkcionality webového eshopu právě do mobilní aplikace.