MULTIKANÁLOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM

Připravujeme projekt, kterým Praha plánuje revolučně změnit systém dopravního odbavení na území hlavního města Prahy, a také na území pokrytém systémem společného Integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Jedná se o tzv. Multikanálový odbavovací systém (MOS).

MOS má v roce 2018 plně nahradit současný koncepčně zastaralý Dopravně odbavovací systém (DOS), a ve svém cílovém stavu umožní mnohem komfortnější a modernější způsob používání hromadné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji.

Pro koncové uživatele bude jistě nejzajímavější, že MOS, vedle Lítačky, umožní i použití dalších uživatelsky komfortních nosičů elektronických jízdenek, kterými budou třeba platební karta či In Karta ČD. Jednorázové a v budoucnu i časové jízdenky bude možné snadno a rychle nakupovat či spravovat prostřednictvím mobilní aplikace. Kompletní migrací odbavovacího systému do on-line režimu také dojde k eliminaci nepopulárních validátorů.

MOS je rozsáhlý projekt, který vyžaduje úzkou spolupráci několika subjektů, proto i do Projektového týmu jsou nominováni zástupci společností Operátor ICT, ROPID a DPP. Hotový prováděcí projekt má být odevzdán nejpozději do 31. 5. 2017, a má sloužit jako kompletní podklad pro zahájení realizace projektu.

Termín spuštění systému je plánován na druhou polovinu roku 2018.