Nová strategie společnosti Operátor ICT do roku 2022:

Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze

Praha, 21. dubna 2020 – Dozorčí rada pražské městské společnosti Operátor ICT, a.s. schválila na svém zasedání 14. dubna 2020 novou strategii na roky 2020 – 2022. Strategie byla zpracována tak, aby umožnila Operátorovi ICT reagovat na nové výzvy a zároveň pojmenovala a vytyčila základní strategické cíle do následujících tří let. Základní strategický dokument definoval i novou vizi společnosti, která je založena na vytváření technologické budoucnosti pro lepší život v Praze.    

Nová strategie Operátora ICT do roku 2022, jejíž praktické naplňování bude mít na starosti představenstvo společnosti, stanovuje směr, kterým se budou veškeré aktivity společnosti rozvíjet.   Určuje nejen poslání firmy, její vizi a misi, ale také dlouhodobé cíle a roli, jež bude Operátor ICT v rozvoji hlavního města hrát.

„Pro nadcházející tři roky byly stanoveny následující strategicko-obchodní pilíře, a to mobilita jako služba, Smart Prague a inovace a v neposlední řadě IT služby. I přesto, že je strategie závazným dokumentem pro celou naši společnost, není vytesána do kamene a bude dle potřeby pravidelně aktualizována tak, abychom společně dokázali reagovat na vlivy změn vnějšího prostředí, které nejsou a ani nemůžou být plně v našich rukách,“ dodává k nové strategii předseda představenstva a generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Hodnoty, které strategie stanovuje, jsou obsaženy ve zkratce pražské městské společnosti – OICT. Jedná se o O-tevřenost; I-novace a trvalé zlepšování; C-ustomers (orientujeme se na zákazníka, tedy Pražana) a T-ýmovou spolupráci. Operátor ICT bude i nadále iniciovat a podporovat celoměstskou technologickou změnu za kompetenční neutrality v městském prostředí a zastřešovat Koncepci Smart Prague na celopražské úrovni. Zároveň postupně společnost buduje nezávislost Prahy na dodavatelích třetích stran: snížuje vendor lock-in, poskytuje know-how pro hlavní město a zajišťuje transparentnost a kontinuitu projektů.

„Ke všem stanoveným strategicko-obchodním cílům se budeme snažit přistupovat tak, abychom zároveň budovali silnou značku OICT, dostáli naší pověsti moderního zaměstnavatele a byli vnímáni jako moderní, spolehlivá a motivovaná společnost,“ doplnil generální ředitel Michal Fišer.

Strategii si můžete přečíst zde