VEDENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

 

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Michal Kraus, MBA – člen představenstva

Ing. Josef Švenda – člen představenstva

Ing. Jan Ladinčlen představenstva

JUDr. Matej Šandor, Ph.D. – místopředseda představenstva

DOZORČÍ RADA

 

Michal Bláha –  předseda dozorčí rady

Ing. Cyril Klepek – člen dozorčí rady

Jan Jakob – člen dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka – člen dozorčí rady

Petr Říha – člen dozorčí rady

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

org-struktura-02_2020-bez-jmen

Otevřená společnost