VEDENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva a generální ředitel

Bc. Petra Burdová – místopředsedkyně představenstva

Ing. Pavel Tesař – člen představenstva

Ing. Michal Kraus, MBA – člen představenstva

Zpráva o činnosti představenstva společnosti Operátor ICT, a.s., za období 4–6 2019

DOZORČÍ RADA

Michal Bláha –  předseda dozorčí rady

Ing. Cyril Klepek – člen dozorčí rady

Jan Jakob – člen dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka – člen dozorčí rady

Petr Říha – člen dozorčí rady

Zápisy dozorčí rady

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA