OTEVŘENÁ SPOLEČNOST

Otevřenost je jednou ze základních hodnot, ve které věříme. Jsme otevření v komunikaci mezi sebou i okolním světem, prosazujeme politiku otevřených dveří, vzájemného sdílení informací a respektu k odlišným názorům.

Více o našich postojích týkajících se transparentnosti se můžete dočíst v sekci: Naše mise, vize a hodnoty

Pod následujícími odkazy naleznete veškeré informace spojené s otevíráním naší společnosti Operátor ICT, a. s. veřejnosti.