PID Lítačka

Karta Lítačka je dopravní karta, která primárně slouží pro cestování v rámci Pražské integrované dopravy.V minulosti byly všechny elektronické kupóny fyzicky nahrávány přímo na kartu. Od konce léta 2018 však došlo ke změně architektury odbavovacího systému a nově tak karta Lítačka slouží pouze jako identifikátor. Veškeré informace o zakoupeném jízdném v sobě uchovávají kontrolní zařízení.Veškeré kupóny je možné zakoupit na webových stránkách www.pidlitacka.cz, případně na kterémkoliv kontaktním místě DPP či nově i v Zákaznickém centru Lítačka ve Škodově paláci.

Lítačku můžete využít nejen pro dopravu, ale například i jako čtenářský průkaz do Městské knihovny v Praze, či jako kartu pro nabíjení elektromobilu v síti PRE point. Dále mají držitele Lítačky k dispozici rozsáhlý slevový program, který mohou čerpat nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji.

Mobilní aplikace PID Lítačka

Nedílnou součástí regionálního dopravního systému je také spuštění mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní kromě nákupu jednorázového jízdného (s platností až tři dny), také nákup lístků dopředu s jejich pozdější aktivací, přeposílání jízdenky třetí osobě či aktivaci více jízdenek najednou. Cestující si tak snadno vyhledá nebližší spoj a aplikace už mu sama vypočítá, jaká jízdenka je pro tuto trasu optimální, a nabídne i její nákup.

Mobilní aplikace PID Lítačka