Flow-Flow admin info: Please choose stream layout on options page.

PID Lítačka

Karta Lítačka je dopravní karta, která primárně slouží pro cestování v rámci Pražské integrované dopravy. V minulosti byly všechny elektronické kupóny fyzicky nahrávány přímo na kartu. Od konce léta 2018 však došlo ke změně architektury odbavovacího systému a nově tak karta Lítačka slouží pouze jako identifikátor. Veškeré informace o zakoupeném jízdném v sobě uchovávají kontrolní zařízení. Veškeré kupóny je možné zakoupit na webových stránkách www.pidlitacka.cz, případně na kterémkoliv kontaktním místě DPP nebo v Zákaznickém centru Lítačka ve Škodově paláci.

Lítačku můžete využít nejen pro dopravu, ale například i jako čtenářský průkaz do Městské knihovny v Praze, či jako kartu pro nabíjení elektromobilu v síti PRE point. Dále mají držitelé Lítačky k dispozici rozsáhlý slevový program, který mohou čerpat nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji.

grafika

Mobilní aplikace PID Lítačka

Nedílnou součástí regionálního dopravního systému je také mobilní aplikace PID Lítačka. Od prosince 2019 je možné využít mobilní aplikaci jako plnohodnotný identifikátor pro prokazování dlouhodobých kupónů. Cestující tak již nemusí používat klasické plastové karty, ale mohou si pohodlně převést svůj kupón do mobilu. Aplikace také umožňuje kromě nákupu jednorázového jízdného (s platností až tři dny), nákup lístků dopředu s jejich pozdější aktivací, nákup jízdenek na dané spojení, přeposílání jízdenky třetí osobě či aktivaci více jízdenek najednou.

Mobilní aplikace dále umožňuje vyhledat spojení, získat aktuální informace o dopravě, včetně informace o omezeních a výlukách.

Dále je možné prostřednictvím aplikace provést platbu za parkování na parkovacích zónách a vybraných P+R parkovištích.

Mobilní aplikace PID Lítačka

Aktuality z Lítačky