Praha: O elektromobily je mezi městskými částmi velký zájem, nový by ocenilo 34 z nich

Praha 17. prosince – Projektová kancelář Smart Prague městské společnosti Operátor ICT (OICT) zpracovala průzkum týkající se elektromobility městských částí hl. m. Prahy. Z 56 městských částí, které se průzkumu zúčastnily, provozuje elektromobil 21, dalších 24 má o elektrovozidlo zájem. Aktuální zájem je ale ještě vyšší, 10 městských částí, které už elektromobil/y provozují, by mělo zájem o další. Celkem pak městské části a příspěvkové organizace hl. m. Prahy provozují 46 elektrovozidel.

Z 21 městských částí je 19 s elektromobily spokojeno, zbylé 2 městské části s provozem elektromobilů zcela spokojeny nejsou, a to kvůli omezenému dojezdu. Městské části, které zatím elektromobil nemají, také přiznávají, že pořízení elektromobilu závisí na vypsání nových dotačních programů. „Je jasné, že než se elektromobily stanou běžnou součástí městského provozu, jejich cena bude vysoká. Nicméně mě zájem městských částí velmi těší, myslím, že by město mělo jít příkladem a podporovat elektromobilitu, kde to jen jde. Klimatický závazek Prahy není jen nějaký dokument, ale ukazuje jasnou cestu k čistému a zdravému ovzduší v našem hlavním městě,“ uvádí Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT.

Další část dotazníku se zabývala problematikou dobíjení, tedy jestli pro dobíjení využívají standardní zásuvku – 230 V, veřejnou dobíjecí infrastrukturu nebo vlastní dobíjecí stanice. Všechny tři zmíněné možnosti dobíjení používá jen 1 městská část, 2 městské části využívají kombinaci standardní (230 V) zásuvky a vlastní dobíjecí stanice. Zbylých 18 městských částí využívá pouze jednu možnost dobíjení. Ve 12 případech se jedná o standardní (230 V) zásuvku, 2 městské části využívají pouze veřejnou dobíjecí infrastrukturu a zbylé 4 využívají vlastní dobíjecí stanici jako jediný způsob dobíjení.

Většina městských částí dobíjí svá vozidla ze standardní elektrické zásuvky, což pro uživatele není úplně ideálním řešením, a to především kvůli dlouhé době dobíjení. Vlastní dobíjecí stanice navíc umožňuje sledovat odběr energie a naplánovat dobíjení na dobu, kdy jsou nízké tarify, a efektivně tak šetřit peníze. „Zatímco veřejná infrastruktura je ve fázi příprav, v současnosti jsou pro městské části skvělým řešením vlastní dobíjecí stanice neboli wallboxy, které mohou mít na svém pozemku. Wallboxy umožňují dobíjet elektromobily rychle, efektivně a hlavně bezpečně. Za podpory hlavního města jsme je již dříve instalovali několika jeho příspěvkovým organizacím. Instalaci do budoucna ale rádi zajistíme i městským částem,“ dodává Petr Suška, člen představenstva OICT.

V klimatickém závazku Praha přislíbila snížení emisí CO2 o 45 % do roku 2030, čemuž má zásadně přispět i rozvoj elektromobility v hlavním městě. Generel rozvoje elektromobility do roku 2030 počítá s postavením 4500 dobíjecích stanic, čímž se ve městě vytvoří podmínky pro dobíjení až 200 000 elektromobilů.