REGISTR OPTICKÉ A PASIVNÍ INFRASTRUKTURY MHMP

  • Registr je krokem k vytvoření nezávislé městské ICT infrastruktury, která bude zajišťovat definované ICT potřeby MHMP, městských částí, městských organizací apod.
  • Jeho primárním cílem je propojení městské části nebo organizace a nezbytného uzlového infrastrukturního bodu (např. datová centra MHMP) vysokokapacitními sítěmi tak, aby požadované ICT služby podpořily rozvoj digitalizace samosprávy a vnitřní správy MHMP za současného zajištění odpovídajících bezpečnostních provozních a redundanci infrastruktury.
  • Poskytuje informace o dostupné optické a pasivní infrastruktuře v majetku společností TSK, DPP, Kolektory Praha a PRE, která je využitelná k realizaci nezávislé městské ICT infrastruktury.
  • Nová data jsou doplňována a stávající kontrolována a editována v pracovišti GIS, které bylo pro potřeby Registru vytvořeno.
  • Fungování Registru bude vyhodnoceno na konci roku a zároveň bude navržen procesní a obchodní modelu pro realizaci zajištění konektivity na optické infrastruktuře ve vlastnictví MHMP nebo jeho dceřiných společností.