SERVICE DESK pro Magistrát hl. m. Prahy

Společnost Operátor ICT pro pražský magistrát připravuje provozování centra sdílených služeb. Cílem tohoto projektu je dosažení výrazných úspor při koordinaci poskytovaných externích služeb a pokrytí neustále rostoucí potřeby odborné podpory v oblasti informačních, komunikačních a servisních služeb.

V první fázi je plánována podpora pro:

  • řešení potíží a podpora provozu výpočetní techniky
  • řešení potíží a podpora provozu telekomunikačních služeb
  • správu interních aplikací

V první polovině roku 2017 bude fungování služeb Service Desku ověřeno v pilotním provozu. Následovat bude vyhodnocení a vytvoření plánu postupného náběhu dalších služeb, jako jsou:

  • evidence a správa majetku – provedení inventarizace hardware, software, kancelářské vybavení
  • zajištění podpory požadavků odboru bezpečnosti – kybernetické, informační, fyzické
  • podpora provozu a monitoring služeb datových center
  • administrativní podpora systému vzdělávání zaměstnanců
  • kancelářské služby – pevné telefonní linky, kopírovací stroje a tiskárny, vybavenost kanceláří