SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS Barcelona (21.11.2016)

Ve dnech 14. až 16. 11. se zástupci společnosti Operátor ICT, a.s. zúčastnili veletrhu SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS pořádaném ve španělské Barceloně. Cílem bylo, kromě načerpání inspirace z expozicí ostatních měst, zejména získání přehledu o technických standardech a legislativním rámci zavádění chytrých technologií v městských podmínkách.

Hlavní město Praha stojí na začátku cesty k vybudování chytré infrastruktury pro efektivnější správu a řízení města. Prostřednictvím projektové kanceláře městské společnosti OICT startuje příprava prvních projektů pro „chytré město“, takže nastavení technických a právních standardů je v tomto období zásadní. Předseda představenstva OICT Michal Fišer k účasti na veletrhu říká: „Načasování nemohlo být lepší. Před předložením pilotních projektů do orgánů města jsme si udělali jasnou představu, jakým způsobem by mělo být prostředí SMART CITIES nastaveno. Vzhledem k tomu, jak je obor SMART CITIES mladý, bylo na veletrhu vidět, že podobné zastřešující otázky řeší i jiná světová města. Díky mezinárodní spolupráci a sdílení informací můžeme pražskou cestu k úspěšným projektům významně zkrátit a zjednodušit.“

Dalším účastníkem pražské delegace na veletrhu byl člen představenstva OICT Robert Králíček: „Viděli jsme celou řadu implementací technologií z oblasti elektromobility, optimalizace svozu odpadu, efektivního využití energií, inteligentního parkování nebo řízení dopravy či budov, “ uvádí výčet technologií, které Praha rovněž připravuje do pilotních projektů. „Těžiště problematiky a nejzásadnější otázky byly ovšem vidět v oblasti sběru, analýzy a využití tzv. BIG DATA získávaných v rámci projektů. Používané technologie představují celkově zvládnutou oblast, ale teprve maximální využití získaných dat k zefektivnění řízení města, je tím nejvyšším cílem, který ani světové metropole zatím nenaplňují bezezbytku. I my bychom rádi předkládali jednotlivé projekty s ohledem na potřebu řídit hlavní město efektivněji jako celek, nikoli pouze s důrazem na nasazení jednotlivých technologií,“ dodává Robert Králíček, který je ve společnosti OICT odpovědný právě za oblast SMART CITIES.

Veletrhu a doprovodného programu konferencí se za Hlavní město Praha zúčastnil také zastupitel Tomáš Jílek (TOP09), který získané poznatky z praktických aplikací ve světových metropolích hodlá využít v rozhodovacích procesech poradních orgánů Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy.