Smart Prague

Smart Prague představuje projekty plánované a realizované pro hlavní město Prahu vycházející z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vize Smart Prague do roku 2030 je postavena na využívání nejmodernějších technologií k proměně hlavního města v příjemnější místo pro život. V rámci definice vize bylo definováno šest klíčových oblastí, ve kterých má zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady pro život Pražanů:

 • Mobilita budoucnosti
 • Chytré budovy a energie
 • Bezodpadové město
 • Atraktivní turistika
 • Lidé a městské prostředí
 • Datová oblast

Právě datová oblast známá pod názvem Datová platforma Golemio je srdcem celého konceptu a zaručuje celkovou provázanost všech projektů. Projekty spadající pod jednotlivé oblasti Smart Prague propojují hodnoty jako efektivita, úspornost, rychlost, sdílení nebo šetrnost. Za každou z nich stojí nesmírné množství dat, s nimiž přímo souvisí kvalita a rychlost jejich distribuce.

Více informací o Smart Prague naleznete přímo na webu www.smartprague.eu

Služby projektové kanceláře Smart Prague

Projektová kancelář zajišťuje činnosti spojené s přípravou, řízením a vyhodnocením pilotních projektů Smart Prague.

Čím se zabýváme

 • Identifikace podnětů od občanů získaných zejména prostřednictvím platformy Mám nápad
 • Návrh vhodných technologií a řešení
 • Realizace, integrace a řízení inovativních projektů dle mezinárodně uznávané metodiky řízení projektů PRINCE2
 • Měření a vyhodnocování výsledků pilotních projektů
 • Zpracování dat a analýz
 • Konzultační a poradenská činnost

 Hlavní oblasti projektové přípravy

 • Podpora zavádění elektromobilů v osobní a městské dopravě
 • Chytré parkování
 • Zavádění energetických úspor a monitoring spotřeby energií v městských budovách
 • Digitalizace svozu odpadu
 • Zavádění klimatických opatření v oblasti veřejné zeleně
 • IoT řešení
 • Inteligentní vyhodnocení dat z městského kamerového systému
 • a další

Přínosy projektové kanceláře Smart Prague

 • Sdílení informací a know-how z pilotních projektů
 • Reálné výsledky práce projektové kanceláře v životě Pražanů a návštěvníků Prahy
 • Efektivní využívání moderních technologií sloužících pro občany
 • Snižování spotřeb energií veřejných budov
 • Efektivní nakládání s veřejnými prostředky
 • Vedení workshopů, propagace zavádění moderních technologií ve veřejném sektoru
 • Mezisektorová spolupráce

Nápady na to, jak učinit Prahu ještě chytřejším městem, může posílat každý z vás – nápad stačí zaslat prostřednictvím jednoduchého webového formuláře:

Mám nápad na chytrý projekt