O Smart Prague

Smart Prague představuje projekty plánované a realizované hlavním městem Praha v rámci konceptu Smart Cities. Cílem je zavést do konce roku 2030 chytré technologie, a podpořit tak příjemnější život v rychle se rozvíjejícím a prosperujícím městě. Jednotlivé projekty propojují hodnoty jako efektivita, úspornost, rychlost, sdílení nebo šetrnost. Za každým z nich stojí nesmírné množství dat, s nimiž přímo souvisí kvalita a rychlost jejich distribuce.

Mezi klíčové projekty Smart Prague patří Datová platforma a Virtualizace Prahy. Ty mimo jiné zajistí přenos, zpracování a praktické použití dat pro řízení hlavního města. Dalším prioritním projektem je tzv. Regionální dopravní systém, který umožní komfortní a moderní způsob odbavení cestujících hromadné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Nápady na to, jak učinit Prahu ještě chytřejším městem, mohou posílat nejen firmy, ale i každý z vás – nápad stačí zaslat prostřednictvím webové stránky www.smartprague.eu.

Smart Prague – od konceptu k realizaci

Služby projektové kanceláře

Projektová kancelář zajišťuje konzultační činnost, zpracování studie proveditelnosti, navrhnutí vhodné technologie, připravení, realizaci a projektové řízení  dle metodiky PRINCE2.

Čím se zabýváme?

 • Konzultační služby
 • Studie proveditelnosti
 • Návrh vhodných technologií a řešení
 • Realizace a řízení projektů
 • Zpracování dat a analýzy
 • Realizace a integrace pilotních projektů

 Hlavní oblasti projektové přípravy

 • Odpady
 • Retence vody
 • Parkování
 • Sdílení informací Datové služby
 • Monitoring energií
 • Elektromobilita
 • a další

Příprava projektů a konzultace

 • Konzultační služby k projektům Smart Cities.
 • Sdílení informací a know-how z pilotních projektů.
 • Vedení workshopů pro přípravu projektů k realizaci.
 • Zpracování studie proveditelnosti.
 • Příprava projektové dokumentace
Mám nápad na chytrý projekt