O Smart Prague

Smart Prague představuje projekty plánované a realizované hlavním městem Praha v rámci konceptu Smart Cities. Cílem je zavést do konce roku 2030 chytré technologie a podpořit tak příjemnější život v rychle se rozvíjejícím a prosperujícím městě. Pojmy jako efektivita, úspornost, rychlost, sdílení nebo šetrnost vzájemně propojují jednotlivé projekty. Za každým z nich stojí nesmírné množství dat, s nimiž přímo souvisí kvalita a rychlost jejich distribuce.

Mezi klíčové projekty Smart Prague patří Datová platforma a Virtualizace Prahy. Ty mimo jiné zajistí přenos, zpracování a praktické použití dat pro řízení hlavního města. Dalším prioritním projektem je tzv. regionální dopravní systém, který umožní komfortní a moderní způsob odbavení cestujících hromadné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Nápady na to, jak učinit Prahu ještě chytřejším městem, mohou posílat nejen firmy, ale i každý z vás – nápad stačí zaslat prostřednictvím webové stránky www.smartprague.eu.

Smart Prague – od konceptu k realizaci