SMLOUVY

Operátor ICT, a. s. zveřejňuje uzavřené smlouvy v souladu s rozhodnutím rady hl. m. Prahy R-15638 ze dne 3. 10. 2014.

Veškeré uveřejněné smlouvy společnosti Operátor ICT, a.s. jsou dostupné na stránkách Registru smluv.

Informace o výběrových řízeních a jiných veřejných dokumentech naleznete na stránkách Veřejné zákázky Operátor ICT, a.s.