Společnost OICT učinila další krok k větší transparentnosti

Městská společnost Operátor ICT, a. s., (OICT) klade důraz na maximální efektivnost a transparentnost svého hospodaření. S účinností od září letošního roku OICT nad rámec zákonných povinností otevřeně soutěží i veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 500 tisíc korun bez DPH. Těchto zakázek se tak mohou účastnit všichni dodavatelé včetně těch, kteří nebyli osloveni s výzvou k podání k nabídky. Stačí, když si z profilu zadavatele stáhnou zadávací podmínky a na základě uvedených pokynů následně podají nabídku.

Informace o tomto druhu veřejných zakázek OICT zveřejňuje na svém profilu zadavatele: zakazky.operatorict.cz.

Jsme rádi, že patříme k prvním městským společnostem, které umožňují otevřenou soutěž i u zakázek malého rozsahu. Máme za to, že tímto způsobem může dojít k větší soutěži mezi jednotlivými dodavateli, a tím i k zajištění výhodnějších nabídek pro OICT. Kromě toho také veřejnost uvidí na profilu zadavatele, jaké veřejné zakázky malého rozsahu soutěžíme, a rovněž i výsledek řízení, tedy rozhodnutí o výběru a písemnou zprávu o jeho průběhu. Bude tak mít větší přehled o tom, za co jako městská společnost utrácíme peníze,“ uvedl místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.