Správa datových center MHMP

V rámci projektu Transformace správy a provozu datových center, HMPusiluje o sjednocení všech aspektů správy datových center pod jednoho dodavatele za účelem zefektivnění řešení incidentů a požadavků. Tento projekt má i souvislost s jednotným kontaktním místem, které již Operátor ICT pro Magistrát hl. města Prahy provozuje. 

 Dlouhodobé cíle a vize projektu jsou: 

  • Optimalizace postupů zadávání a řešení incidentů. 
  • Optimalizace postupů zadávání požadavků a incidentů, žádostí o změnu a řízení release pro zabezpečení řízených změn a na rozvoje z pohledu odběratelů služeb a vytvořením jednotného kontaktního místa pro sběr požadavků. 
  • Vybudování znalostní báze za účelem využití v rámci konceptu community of practice, který umožňuje sdílení informací všech zúčastněných stran. 
  • Implicitně se předpokládá zachování plného provozu datových center a jejích systému v tranzičním období, že i v průběhu svěřování správy datových center OICT zůstanou předmětné systémy v provozu a že nedojde ke snížení záruk úrovně poskytovaných služeb a jejich spolehlivosti. 
  • Poskytování garantovaných služeb s definovaným rozsahem a parametry služby.