VEDENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

 

Michal Fišer, MBA – předseda představenstva a generální ředitel

Bc. Petra Burdová místopředseda představenstva, ředitel úseku Provoz ICT a odbavovacích systémů

Ing. Miroslav Svoboda – člen představenstva, ředitel Úseku projektů Evropských fondů a MČ

JUDr. Petr Novotnýčlen představenstva

Ing. Pavel Tesařčlen představenstva

 

DOZORČÍ RADA

 

Ing. Ondřej Prokop předseda dozorčí rady

Tomáš Jílek člen dozorčí rady

Ing. Petr Šlegrčlen dozorčí rady

Stanislav Nekolnýčlen dozorčí rady

Ivan Vrzalčlen dozorčí rady

 

Etický kodex Operátora ICT