VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat vz@operatorict.cz.