KARIÉRA

Proč pracovat právě pro naši společnost?

Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející společnost zaměřená na IT technologie s obrovským potenciálem růstu.

Pokud se chcete podílet na rozvoji služeb pro občany Prahy, pracovat na zajímavých projektech, zároveň se učit nové věci a být tzv. u toho, jste zde na správném místě.

Naše hodnoty jsou integrita, dokonalost, profesionalita, týmová spolupráce a zodpovědnost plnit své závazky.

Volná pracovní místa jsou zveřejňována na našich webových stránkách, na portále jobs.cz, případně nás můžete kontaktovat i prostřednictvím sociálních sítí LinkedIn a Facebook.

Výběr uchazečů do společnosti probíhá formou výběrového řízení, které se skládá z osobního pohovoru s nadřízeným zaměstnancem a zástupcem oddělení lidských zdrojů, případně i s dalšími zaměstnanci společnosti s ohledem na odbornou stránku pozice, o kterou se ucházíte.

Součástí výběrového řízení jsou také testy odborné způsobilosti, pokud jsou nutné.

Výběrová komise vyhodnotí výsledky výběrového řízení a své rozhodnutí zašle písemně. S vybranými uchazeči je pak v souladu s potřebami společnosti zahájen proces přijetí do pracovního poměru.

V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na jejímž základě vznikne pracovní poměr.

Pracovní poměr je obvykle sjednáván na dobu určitou jednoho roku a s 3měsíční zkušební dobou. V této době absolvuje nový zaměstnanec zaškolení včetně školení vyplývajících ze zákonných předpisů, jako je např. školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), požární ochrany (dále jen PO) apod. Po roce se obvykle pracovní smlouva mění na dobu neurčitou.

  • zázemí významné městské společnosti
  • pružná pracovní doba
  • indispoziční volno
  • možnost práce z domova
  • 5 týdnů dovolené
  • péče o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace
  • stravenky
  • příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
  • finanční příspěvek pro kulturní, sportovní a další mimopracovní aktivity zaměstnanců

Naše společnost spolupracuje s univerzitami, zejména s ČVUT v Praze, a umožňuje studentům podílet se na projektech formou dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

Cílem spolupráce je získat studenty pro práci v naší společnosti již během studia tak, aby po ukončení studií mohli úspěšně rozvíjet svoji absolventskou praxi již na pracovních pozicích ve společnosti.

Účastníme se setkání se studenty a jejich profesory.