Výkonný člen představenstva pověřený řízením úseku projektového řízení a fondů

 Hledáme výkonného člena představenstva pověřeného řízením úseku projektového řízení a fondů. Úsek se zaměřuje na oblast řízení projektů v oblasti Smart City a projektového řízení IT projektů.

Požadavky na kandidáta:

 • Vysokoškolské vzdělání technického, IT, obchodního nebo ekonomického charakteru
 • Anglický jazyk slovem i písmem,
 • Odbornost v oblasti ICT či technologických projektů – projektové vedení nebo smluvní zajištění (5 let relevantní praxe doložitelné ze životopisu),
 • Zodpovědný přístup, schopnost manažersky řídit a vést početnější pracovní tým,
 • Zkušenosti s veřejnou správou (ideálně z působení přímo ve státní správě, případně též dlouhodobě, konzultantsky nebo dodavatelsky).
 • Dobré prezentační schopnosti
 • Bezúhonnost, integrita osobnosti.

Výhodou:

 • Znalost zákona o obcích a dalších zákonů a právních předpisů souvisejících s veřejnou správou,
 • Znalost nástrojů využívaných veřejnou správou (NEN, spisová služba, ekonomický software, atd…),
 • Schopnost dekompozice problémů,
 • Zkušenosti v právní oblasti, nebo řízení lidských zdrojů, nebo marketingu a PR,
 • Zkušenost v oblasti dopravních nebo odbavovacích systémů,
 • Zkušenosti v oblasti inovativních technologií a Smart city agendy,
 • Zkušenost s prezentací na workshopech a konferencích,
 • Zkušenosti v oblasti vrcholného řízení společnosti (corporate governance),
 • Schopnost formulovat a obhajovat strategické dokumenty, ochota vystupovat v médiích.

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů:

 • Strukturovaný životopis vč. referencí,
 • Čestné prohlášení, že se nominant zastupováním hl. m. Prahy nedostane do střetu veřejného zájmu se zájmy osobními.

Praktické informace: 

 • Termín nástupu: Ihned,
 • Termín vyhlášení vítěze: Ihned po skončení všech pohovorů,
 • Přihlášku lze podat elektronicky na hr@operatorict.cz nebo pomocí odpovědního tlačítka, a to do neděle, 5.4.2020. Výběrová komise si vyhrazuje právo termín prodloužit.

Zákonné požadavky na člena představenstva akciové společnosti:

 • Požadavky dle ustanovení § 435 – 445 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dále ve stanovách společnosti,
 • Čistý trestní rejstřík

Nabízíme: 

 •  Vrcholovou TOP manažerskou pozici výkonného člena představenstva společnosti
 • Adekvátní odměnu a bonusy za rozmanitou, nanejvýš odpovědnou a náročnou pozici
 • Místo výkonu práce: Atraktivní lokalita Prahy 7 Holešovic
 • Práci, která Vám bude dávat smysl a bude vidět.
ODPOVĚDĚT