ŽÁDOST O POVINNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE

Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Název

Operátor ICT, akciová společnost

Důvod a způsob založení

Obor činnosti, poslání, principy a vize společnosti.

Organizační struktura

Organizační struktura společnosti Operátor ICT, akciové společnosti.

02795281

Žádosti o informace

Způsob a místo podání žádosti o informace:

  • Písemně – Operátor ICT, akciová společnost, Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
  • Datová schránka společnosti.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Dříve poskytnuté informace

Zveřejněné odpovědi na žádosti o informace naleznete zde.

Výroční zprávy podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. naleznete zde