ZÁKLADNÍ INFO

Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro Hlavní město Praha primárně zajišťuje agendu a řízení projektů Smart City, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro městské části a další městské společnosti.

Akciová společnost Operátor ICT vznikla přejmenováním společnosti Operátor OPENCARD, a.s., která byla založena přijetím Stanov společnosti jediným zakladatelem, Hlavním městem Prahou, a to v souladu s ustanovením § 8 a § 250 zákona o obchodních korporacích a § 59 zákona o Hlavním městě Praze na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy dne 27. 2. 2014. Následně byla Operátor OPENCARD, a.s., IČO: 027 95 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka : 19 676

Vize společnosti: Být spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti informačních a komunikačních technologií pro Prahu a další obchodní partnery.

Výpis z Obchodního rejstříku a listiny ke stažení.

Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč a byl ze strany zakladatele zcela upsán, přičemž ke dni 19. března 2014 bylo splaceno celkem 100.000.000,- Kč, tedy 100 % upsaného základního kapitálu společnosti.

Jediným stávajícím akcionářem společnosti je Hlavní město Praha.

Etický kodex Operátora ICT

Naše vize
Naše mise
Naše vize