Životopisy vedení společnosti

PŘEDSTAVENSTVO

 

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva a generální ředitel

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva

Ing. Michal Kraus, MBA
člen představenstva

Ing. Jan Ladin
člen představenstva

Ing. Josef Švenda 
člen představenstva

DOZORČÍ RADA

 

Michal Bláha
předseda dozorčí rady

Ing. Cyril Klepek
člen dozorčí rady

Jan Jakob
člen dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka
člen dozorčí rady

Petr Říha
člen dozorčí rady