Městská společnost Operátor ICT, a.s., jež má na starosti testování a zavádění technologických inovací a chytrých řešení v našem hlavním městě, a je také provozovatelem a správcem dopravní karty Lítačka, jakož i největšího dopravně-odbavovacího systému v České republice PID Lítačka, zveřejňuje na svých stránkách dokument Zpráva o činnosti představenstva společnosti Operátor ICT, a.s., za období 4–6 2019.

Tento dokument byl představen dozorčí radě společnosti dne 29. července 2019 a nyní je zpřístupněn také veřejnosti. Naleznete v něm shrnutí činnosti jednotlivých úseků městské společnosti Operátor ICT, a.s., v období druhého kvartálu roku 2019.