IT SLUŽBY

Správa datových center MHMP
Správa koncových zařízení HMP
Zajištění optické infrastruktury
Městský kamerový systém