Základní info

Informace o vzniku společnosti, výpis z obchodního rejstříku a listiny ke stažení

Vedení společnosti a organizační schéma

Členové představenstva a dozorčí rady, nová organizační struktura společnosti

Volné pozice

Otevřené volné pozice