Smart Prague

Chytré projekty zavádí moderní komunikační a digitální technologie do života Pražanů a návštěvníků hlavního města

Realizace ICT projektů

Proces realizace od návrhu po implementaci

Poradenství ICT

Odborné poradenství v oblasti ICT a správy dat

Lítačka

Nová elektronická karta pro cestování pražskou MHD